AO/OS č. 210 , Certifikační orgán č. 3051, Zkušební laboratoř č. 1019, Notifikovaný orgán č. 1026

Instalační normy nevýbušných elektrických zařízení

  • ČSN EN 60079-10 Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru – Část 10: Určování nebezpečných prostorů
  • ČSN EN 60079-14  Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru – Část 14: Elektrické instalace v nebezpečných prostorech (jiných než důlních)
  • ČSN EN 60079-17 Nevýbušná elektrická zařízení – Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací v nebezpečných prostorech (jiných než důlních)
  • ČSN EN 60079-19 Výbušné atmosféry – Část 19: Opravy, generální prohlídky a renovování zařízení
  • ČSN 332340 Elektrická zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu nebo požáru výbušnin
  • ČSN EN 61241-10 Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem – Část 14: Výběr a instalace
  • ČSN EN 61241-14 Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem – Část 10: Zařazování prostorů, kde jsou nebo mohou být hořlavé prachy
  • ČSN EN 61241-17 Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem – Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací v nebezpečných prostorech (jiných než důlních)
  • ČSN EN 62086-1 Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru – Elektrické odporové doprovodné ohřevy – Část 1: Všeobecné a zkušební požadavky
  • ČSN EN 62086-2 Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru – Elektrické odporové doprovodné ohřevy – Část 2: Návod pro navrhování, instalaci a údržbu