AO/OS č. 210 , Certifikační orgán č. 3051, Zkušební laboratoř č. 1019, Notifikovaný orgán č. 1026

Analyzátory plynu a kyslíkoměry

 • ČSN EN 50104:2003 Elektrická zařízení pro detekci kyslíku – Požadavky na provedení a metody zkoušek (2. vydání)
 • ČSN EN 50270:2007 Elektromagnetická kompatibilita – Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů a kyslíkoměrů
 • ČSN EN 50241-1:2000 Specifikace zařízení pro detekci plynů a par s otevřenou cestou – Část 1: Všeobecné požadavky a metody zkoušení
 • ČSN EN 50241-2:2000 Specifikace zařízení pro detekci plynů a par s otevřenou cestou – Část 2: Požadavky na provedení zařízení pro detekci hořlavých plynů
 • ČSN EN 50194:2000  Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných domech – Zkušební metody a funkční požadavky
 • ČSN EN 50194-1:2009  Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách – Zkušební metody a funkční požadavky
 • ČSN EN 50194-2:2007   Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách – Část 2: Elektrická zařízení pro trvalý provoz v pevných instalacích na rekreačních vozidlech a podobných prostorech – Dodatečné zkušební metody a funkční požadavky
 • ČSN EN 50244:2000 Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných domech – Návod pro výběr, instalaci, používání a údržbu
 • ČSN EN 50402:2006  Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých a toxických plynů nebo par nebo kyslíku – Požadavky na funkční bezpečnost stabilních systémů detekce plynů (bude vydána v roce 2006)
 • ČSN EN 61779-1:2001 Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů –Část 1: Všeobecné požadavky a metody zkoušek
 • ČSN EN 61779-2:2001 Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů –Část 2: Požadavky na provedení zařízení skupiny I s rozsahem do 5 % metanu ve vzduchu
 • ČSN EN 61779-3:2001 Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů –Část 3: Požadavky na provedení zařízení skupiny I s rozsahem do 100 % metanu ve vzduchu
 • ČSN EN 61779-4:2001 Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů –Část 4: Požadavky na provedení zařízení skupiny II s rozsahem do 100 % spodní meze výbušnosti
 • ČSN EN 61779-5:2001 Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů –Část 5: Požadavky na provedení zařízení skupiny II s rozsahem do 100 % objemové koncentrace plynu
 • ČSN EN 60079-29-1  Výbušné atmosféry – Část 29-1: Detektory plynů – Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů
 • ČSN EN 60079-29-2  Výbušné atmosféry – Část 29-2: Detektory plynů – Výběr, instalace, použití a údržba detektorů hořlavých plynů a kyslíku
 • ČSN EN 45544-1:2001 Ovzduší na pracovišti – Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par – Část 1: Všeobecné požadavky a zkušební metody
 • ČSN EN 45544-2:2001 Ovzduší na pracovišti – Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par – Část 2: Funkční požadavky na přístroje používané pro měření koncentrací v oblasti limitních hodnot
 • ČSN EN 45544-3:2001 Ovzduší na pracovišti – Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par – Část 3 Funkční požadavky na přístroje používané pro měření koncentrací daleko nad limitními hodnotami
 • ČSN EN 45544-4:2001 Ovzduší na pracovišti – Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par – Část 4: Pokyny pro volbu, instalaci, použití a údržbu
 • ČSN EN 50291:2002 Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných budovách – Metody zkoušek a funkční požadavky
 • ČSN EN 50292:2002 Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných budovách – Návod pro výběr, instalaci, použití a údržbu
 • ČSN EN 50271:2002 Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů a kyslíkoměrů – Požadavky a zkoušky zařízení používající software a nebo digitální technologie
 • ČSN EN 50379-1:2005 Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení – Část 1: Všeobecné požadavky a metody zkoušek
 • ČSN EN 50379-2:2005 Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení – Část 2: Funkční požadavky na zařízení určená pro úřední kontroly a hodnocení
 • ČSN EN 50379-3:2005 Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení – Část 3: Funkční požadavky na zařízení určená pro neúřední servisní použití pro plynová topná zařízení