AO/OS č. 210 , Certifikační orgán č. 3051, Zkušební laboratoř č. 1019, Notifikovaný orgán č. 1026

Lakovny (elektrostatické a ostatní)

 • ČSN EN 50050:2007 ed.2 Elektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu – Elektrostatické ruční stříkací zařízení
 • ČSN EN 50053-1:1994 Požadavky na elektrostatické stříkací zařízení pro hořlavé látky. Část 1: Ruční stříkací pistole pro nátěrové hmoty s energií do 0,24 mJ
 • ČSN EN 50053-2:1994 Požadavky na elektrostatické stříkací zařízení pro hořlavé látky. Část 2: Ruční stříkací pistole pro práškové plasty s energií do 5 mJ
 • ČSN EN 50053-3:1994 Požadavky na elektrostatické stříkací zařízení pro hořlavé látky. Část 3: Ruční stříkací pistole pro vločky s energií do 0,24 mJ nebo 5 mJ
 • ČSN EN 50176:1998 Automatická elektrostatická stříkací pracoviště pro nanášení hořlavých tekutých nátěrových hmot
 • ČSN EN 50177:2007 ed.2 Automatické elektrostatické stříkací zařízení pro nanášení hořlavých práškových nátěrových
 • ČSN EN 50223:2001 Automatická elektrostatická pracoviště pro nanášení hořlavých vločkových materiálů
 • ČSN EN 1539:2001 Sušičky a pece pro uvolňování hořlavých látek – Bezpečnostní požadavky
 • ČSN EN 1953:2000 Rozprašovací a stříkací zařízení pro nátěrové hmoty – Bezpečnostní požadavky
 • ČSN EN 12215:2005 Lakovny – Stříkací kabiny pro nanášení organických tekutých nátěrových hmot – Bezpečnostní požadavky
 • ČSN EN 12753:2006 Systémy tepelného čištění odpadních plynů ze zařízení pro povrchovou úpravu – Bezpečnostní požadavky
 • ČSN EN 12581:2006 Lakovny – Stroje pro máčecí a elektroforetické nanášení organických tekutých nátěrových hmot – Bezpečnostní požadavky
 • ČSN EN 12621:2006 Stroje pro dodávání a cirkulaci nátěrových hmot pod tlakem – Bezpečnostní požadavky
 • ČSN EN 12757-1:2006 Míchací stroje nátěrových hmot – Bezpečnostní požadavky – Část 1: Míchací stroje pro použití v autolakovnách
 • ČSN EN 12921-1:2006 Stroje pro čištění povrchů a úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par – Část 1: Společné bezpečnostní požadavky
 • ČSN EN 12921-2:2006 Stroje pro čištění povrchů a úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par – Část 2: Bezpečnost strojů používajících čistící kapaliny na vodní bázi
 • ČSN EN 12921-3:2006 Stroje pro čištění povrchů a úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par – Část 3: Bezpečnost strojů používajících hořlavé čistící kapaliny
 • ČSN EN 12921-4:2006 Stroje pro čištění povrchů a úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par – Část 4: Bezpečnost strojů používajících halogenová rozpouštědla
 • ČSN EN 12981:2006 Lakovny – Stříkací kabiny pro nanášení organických práškových nátěrových hmot – Bezpečnostní požadavky
 • ČSN EN 13355:2006 Lakovny – Kombinované stříkací kabiny – Bezpečnostní požadavky
 • ČSN EN 14462:2005 Zařízení pro povrchovou úpravu – Zkušební předpis pro hluk ze zařízení pro povrchovou úpravu včetně jejich pomocného manipulačního zařízení – Třídy přesnosti 2 a 3