AO/OS č. 210 , Certifikační orgán č. 3051, Zkušební laboratoř č. 1019, Notifikovaný orgán č. 1026

Nevýbušná neelektrická zařízení

 • ČSN EN 13463-1:2009 Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu – Část 1: Základní metody a požadavky
 • ČSN EN 13463-2:2005 Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu – Část 2: Ochrana závěrem omezujícím průtok „fr“
 • ČSN EN 13463-3:2006 Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu – Část 3: Ochrana pevným závěrem „d“
 • ČSN EN 13463-5:2005 Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu – Část 5: Ochrana bezpečnou konstrukcí „c“
 • ČSN EN 13463-6:2006 Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu – Část 6: Ochrana hlídáním iniciačních zdrojů „b“
 • ČSN EN 13463-8:2005 Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu – Část 8: Ochrana kapalinovým závěrem „k“
 • ČSN EN 1127-1:2008 Výbušná prostředí – Prevence a ochrana proti výbuchu – Část 1: Základní koncepce a metodika (platnost od 5.2008)
 • ČSN EN 1127-2:2008 Výbušná prostředí – Prevence a ochrana proti výbuchu – Část 2: Základní koncepce a metodika pro doly
 • ČSN EN 50303:2001 Zařízení skupiny I, kategorie M1, určená pro použití za přítomnosti methanu a/nebo uhelného prachu
 • ČSN 33 2030:2004 Elektrostatika – Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny
 • ČSN EN 1710:2006 Zařízení a součásti určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu podzemních dolů
 • ČSN EN 14983:2007  Ochrana a prevence proti výbuchu v podzemních dolech – Zařízení a ochranné systémy pro degazaci důlního plynu
 • ČSN EN 14986:2007 Konstrukce ventilátorů pro práci v prostorech s nebezpečím výbuchu
 • ČSN EN 15198:2007 Metodika hodnocení rizika vznícení pro neelektrická zařízení a součásti určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

Spalovací motory

 • ČSN EN 1834-1:2001 Pístové spalovací motory – Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení motorů pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu – Část 1: Motory skupiny II pro použití v prostředí s hořlavými plyny a parami
 • ČSN EN 1834-2:2001 Pístové spalovací motory – Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení motorů pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu – Část 2: Motory skupiny I pro použití v podmínkách práce pod zemí s možným výskytem důlního plynu a/nebo hořlavého prachu
 • ČSN EN 1834-3:2001 Pístové spalovací motory – Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení motorů pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu – Část 3: Motory skupiny II pro použití v prostředí s hořlavými prachy

Vysokozdvižné vozíky

 • ČSN EN 1755:2009 Bezpečnost manipulačních vozíků – Provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu – Použití v hořlavých plynech, parách, mlhách a prachu

Zařízení benzínových čerpacích stanic

 • ČSN EN 13012:2002 Benzínové čerpací stanice – Konstrukce a provoz výdejních pistolí
 • ČSN EN 13617-1:2010 Benzinové čerpací stanice – Část 1: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení měrných čerpadel, výdejních pistolí a dálkových čerpacích jednotek
 • ČSN EN 13617-2:2005 Benzinové čerpací stanice – Část 2: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení bezpečnostních spojek používaných na měrných čerpadlech a výdejních pistolích
 • ČSN EN 13617-3:2005 Benzinové čerpací stanice – Část 3: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení odlamovacích armatur
 • ČSN EN 13617-4:2005 Benzinové čerpací stanice – Část 4: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení otočných čepů používaných na měrných čerpadlech a výdejních pistolích
 • ČSN EN 13160-1:2004 Systémy zjišťování netěsností – Část 1: Všeobecné zásady
 • ČSN EN 13160-2:2003 Systémy pro zjišťování netěsností – Část 2: Tlakové a vakuové systémy
 • ČSN EN 13160-3:2004 Systémy pro zjišťování netěsností – Část 3: Kapalinové systémy pro nádrže
 • ČSN EN 13160-4:2003 Systémy pro zjišťování netěsností – Část 4: systémy se snímači kapalin a/nebo par prosakujících ze zásobníků nebo kontrolních meziprostorů
 • ČSN EN 13160-5:2005 Systémy pro zjišťování netěsností – Část 5: systémy zjišťování měřených úniků z nádrží
 • ČSN EN 13160-6:2004 Systémy zjišťování netěsností – Část 6: Snímače v kontrolních sondách
 • ČSN EN 13160-7:2003 Systémy pro zjišťování netěsností – Část 7: Všeobecné požadavky a zkušební metody na meziprostory, obložení proti únikům a ochranné duplikátorové pláště