AO/OS č. 210 , Certifikační orgán č. 3051, Zkušební laboratoř č. 1019, Notifikovaný orgán č. 1026

Elektrická bezpečnost

  • ČSN EN 60204-1:2007 Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1: Všeobecné požadavky
  • ČSN EN 62208:2004 Prázdné skříně pro rozváděče nn – Všeobecné požadavky
  • ČSN EN 60439-1:2001 Rozváděče nn – Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče (2. vydání)
  • ČSN EN 60439-2:2001 Rozváděče nn – Část 2: Zvláštní požadavky na přípojnicové rozvody
  • ČSN EN 60439-3:1995 Rozváděče nn. Část 3: Zvláštní požadavky pro rozváděče nn určené k instalaci do míst přístupných laické obsluze. Rozvodnice
  • ČSN EN 60335-1:2003 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné požadavky
  • ČSN EN 60335-2-41:2004 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-41: Zvláštní požadavky na čerpadla
  • ČSN EN 60335-2-51:2004 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-51: Zvláštní požadavky na pevně připojená oběhová čerpadla pro systémy vytápění a rozvody užitkové vody
  • ČSN EN 60598-1:2004 svítidla – Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky
  • ČSN EN 60034-5:2002 Točivé elektrické stroje – Část 5: Stupně ochrany dané vlastní konstrukcí točivých elektrických strojů (IP kód) – Klasifikace