AO/OS č. 210 , Certifikační orgán č. 3051, Zkušební laboratoř č. 1019, Notifikovaný orgán č. 1026

Ochranné systémy (potlačení výbuchu, odlehčení výbuchu, oddělení výbuchu)

 • ČSN EN 12874:2002 Protiexplozivní pojistky – Funkční požadavky, zkušební metody a vymezení použití
 • ČSN EN 14373:2006 Systémy pro potlačení výbuchu
 • ČSN EN 14460:2006 Zařízení odolné výbuchovému tlaku
 • ČSN EN 14491:2006 Ochranné systémy pro odlehčení výbuchu prachu
 • ČSN EN 14591-2:2007 Ochrana a prevence proti výbuchu v hlubinných dolech – Ochranné systémy – Část 2: Pasivní vodní korýtkové uzávěry
 • ČSN EN 14591-4 Ochrana a prevence proti výbuchu v podzemních dolech – Ochranné systémy – Část 4: Automatické hasicí systémy pro razicí stroje (připravuje se)
 • ČSN EN 14797:2008 Zařízení pro odlehčení výbuchu
 • ČSN EN 14994:2008 Ochranné systémy pro odlehčení výbuchu plynů
 • prEN 15089 Systémy pro oddělení výbuchu (připravuje se)
 • ČSN 69 2501:1994 Pojistné membrány. Membrány pro tlakové nádoby
 • ČSN 69 2502:1994 Pojistné membrány. Membrány pro uvolnění tlaku při výbuchu
 • ČSN 13 6662:1992 Automatické rychlouzavírací ventily, šoupátka a klapky v protivýbuchovém provedení – Metody zkoušek
 • ČSN 13 6663:1992 Automatické protiplamenné uzávěry potrubí a automatické zařízení na potlačení exploze v nádobách – Metody zkoušek
 • ČSN EN 730-1:2003 Zařízení pro plamenné svařování – bezpečnostní zařízení Část 1: Zahrnující zhášecí vložku
 • ČSN 38 9683:2007 Návod na inertizaci jako prevenci proti výbuchu