Autorizovaná osoba č. 210 , Certifikační orgán č. 3051, Zkušební laboratoř č. 1019, Notifikovaná osoba č. 1026

Připravované normy

CD – ISO/IEC 62990-1 Detektory jedovatých plynů

CD – TS IEC 60079-42 Bezpečnostní zařízení pro ochranu proti výbuchu

CD – IEC 60079-43 Arktické podmínky

CD – IEC 60079-46 -TS Sestavy nevýbušných zařízení

prEN 17059 Linky pro galvanizaci a anodizaci

prEN 16985 Stříkací kabiny pro organické nátěrové hmoty