ČSN EN 50124-1:2002 Drážní zařízení – Koordinace izolace – Část 1: Základní požadavky – Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení ČSN EN 60034-5:2002 Točivé elektrické stroje – Část 5: Stupně ochrany dané vlastní konstrukcí točivých elektrických strojů (IP kód) – Klasifikace ČSN EN 60204-1:2007 Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1: Všeobecné požadavky ČSN EN 60335-1:2012 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky ČSN EN 60335-2-41:2004 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-41: Zvláštní požadavky na čerpadla ČSN EN 60335-2-51:2004 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-51: Zvláštní požadavky na pevně připojená oběhová čerpadla pro systémy vytápění a rozvody užitkové vody ČSN EN 60439-1:2000 Rozváděče nn – Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče ČSN EN 60439-2:2001 Rozváděče nn – Část 2: Zvláštní požadavky na přípojnicové rozvody ČSN EN 60439-3:1995 Rozváděče nn. Část 3: Zvláštní požadavky pro rozváděče nn určené k instalaci do míst přístupných laické obsluze. Rozvodnice ČSN EN 60598-1:2009 svítidla – Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky ČSN EN 60745-1:2011 Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné požadavky ČSN EN 61010-1:2011 Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Část 1: Všeobecné požadavky ČSN EN 61347-1:2009 Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky ČSN EN 62208:2012 Prázdné skříně pro rozváděče nízkého napětí – Obecné požadavky