ČSN EN 50050-1:2014 Elektrostatické ruční stříkací zařízení – Bezpečnostní požadavky – Část 1: Ruční stříkací zařízení pro hořlavé tekuté nátěrové hmoty ČSN EN 50050-2:2014 Elektrostatické ruční stříkací zařízení – Bezpečnostní požadavky – Část 2: Ruční stříkací zařízení pro hořlavé práškové nátěrové hmoty ČSN EN 50050-3:2014 Elektrostatické ruční stříkací zařízení – Bezpečnostní požadavky – Část 3: Ruční stříkací zařízení pro hořlavé vločky ČSN EN 50176:2010 Stabilní elektrostatické zařízení pro nanášení hořlavých tekutých nátěrových hmot – Bezpečnostní požadavky ČSN EN 50177:2010 Stabilní elektrostatické zařízení pro nanášení hořlavých práškových nátěrových hmot – Bezpečnostní požadavky ČSN EN 50223:2010 Stabilní elektrostatické zařízení pro nanášení hořlavých vloček – Bezpečnostní požadavky ČSN EN 1539:2016 Sušičky a pece pro uvolňování hořlavých látek – Bezpečnostní požadavky ČSN EN 1953:2014 Rozprašovací a stříkací zařízení pro nátěrové hmoty – Bezpečnostní požadavky ČSN EN 12215:2010 Lakovny – Stříkací kabiny pro nanášení organických tekutých nátěrových hmot – Bezpečnostní požadavky ČSN EN 12753:2010 Systémy tepelného čištění odpadních plynů ze zařízení pro povrchovou úpravu – Bezpečnostní požadavky ČSN EN 12581:2010 Lakovny – Stroje pro máčecí a elektroforetické nanášení organických tekutých nátěrových hmot – Bezpečnostní požadavky ČSN EN 12621:2010 Stroje pro dodávání a cirkulaci nátěrových hmot pod tlakem – Bezpečnostní požadavky ČSN EN 12757-1:2010 Míchací stroje nátěrových hmot – Bezpečnostní požadavky – Část 1: Míchací stroje pro použití v autolakovnách ČSN EN 12921-1:2010 Stroje pro čištění povrchů a úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par – Část 1: Společné bezpečnostní požadavky ČSN EN 12921-2:2009 Stroje pro čištění povrchů a úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par – Část 2: Bezpečnost strojů používajících čistící kapaliny na vodní bázi ČSN EN 12921-3:2009 Stroje pro čištění povrchů a úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par – Část 3: Bezpečnost strojů používajících hořlavé čistící kapaliny ČSN EN 12921-4:2009 Stroje pro čištění povrchů a úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par – Část 4: Bezpečnost strojů používajících halogenová rozpouštědla ČSN EN 12981:2009 Lakovny – Stříkací kabiny pro nanášení organických práškových nátěrových hmot – Bezpečnostní požadavky ČSN EN 13355:2009 Lakovny – Kombinované stříkací kabiny – Bezpečnostní požadavky ČSN EN 14462:2015 Zařízení pro povrchovou úpravu – Zkušební předpis pro hluk ze zařízení pro povrchovou úpravu včetně jejich pomocného manipulačního zařízení – Třídy přesnosti 2 a 3