Autorizovaná osoba č. 210 , Certifikační orgán č. 3051, Zkušební laboratoř č. 1019, Notifikovaná osoba č. 1026

Konstrukční normy: Nevýbušná elektrická zařízení

ČSN EN 60079-0:2013 Výbušné atmosféry – Část 0: Zařízení – Obecné požadavky

ČSN EN 60079-1:2015 Výbušné atmosféry – Část 1: Ochrana zařízení pevným závěrem „d“

ČSN EN 60079-2:2015 Výbušné atmosféry – Část 2: Ochrana zařízení závěrem s vnitřním přetlakem „p“

ČSN EN 60079-5:2015 Výbušné atmosféry – Část 5: Ochrana zařízení pískovým závěrem „q˝

ČSN EN 60079-6:2016 Výbušné atmosféry – Část 6: Zařízení chráněné olejovým závěrem „o“

ČSN EN 60079-7:2016 Výbušné atmosféry – Část 7: Zařízení chráněná zajištěným provedením „e“ (zatím pouze v anglickém jazyce, v červnu vyjde český překlad)

ČSN EN 60079-11:2012 Výbušné atmosféry – Část 11: Ochrana zařízení jiskrovou bezpečností „i“

ČSN EN 60079-13:2011 Výbušné atmosféry – Část 13: Zařízení chráněná místností s vnitřním přetlakem „p“

ČSN EN 60079-15:2010 Výbušné atmosféry – Část 15: Zařízení chráněné typem ochrany „n”

ČSN IEC 79-16:1995 Analyzátorové domky chráněné nuceným větráním

ČSN EN 60079-18:2015 Výbušné atmosféry – Část 18: Zařízení chráněné zalitím zalévací hmotou „m“

ČSN EN 60079-25:2011 Výbušné atmosféry – Část 25: Jiskrově bezpečné elektrické systémy

ČSN EN 60079-26:2015 Výbušné atmosféry – Část 26: Zařízení s úrovní ochrany (EPL) Ga

ČSN EN 60079-27:2009 Výbušné atmosféry – Část 27: Koncepce jiskrově bezpečného sběrnicového systému (FISCO)

ČSN EN 60079-28:2016 Výbušné atmosféry – Část 28: Ochrana zařízení a přenosových systémů používajících optické záření

ČSN EN 60079-30-1:2007 Výbušné atmosféry – Část 30-1: Elektrické odporové doprovodné ohřevy – Všeobecné a zkušební požadavky

ČSN EN 60079-31:2014 Výbušné atmosféry – Část 31: Zařízení chráněné proti vznícení prachu závěrem „t“

CLC/TS 60079-32-1:2016 Výbušné atmosféry – Část 32-1: Nebezpečí od statické elektřiny – Návod (pouze v anglickém jazyce)

ČSN EN 60079-35-1:2012 Výbušné atmosféry – Část 35-1: Přilbová svítidla pro plynující doly – Všeobecné požadavky – Konstrukce a zkoušení ve vztahu k nebezpečí výbuchu

ČSN EN 60079-35-2:2013 Výbušné atmosféry – Část 35-2: Přilbová svítidla pro plynující doly – Funkční požadavky a požadavky týkající se bezpečnosti

CLC/TS 60079-39:2016 Jiskrově bezpečné systémy s elektronicky řízenou dobou trvání jiskry

CLC/TS 60079-40:2016 Výbušné atmosféry – Část 40: Požadavky na procesní těsnění mezi hořlavými kapalinami v procesním zařízení a elektrickými systémy (pouze v anglickém jazyce)