AO/OS č. 210 , Certifikační orgán č. 3051, Zkušební laboratoř č. 1019, Notifikovaný orgán č. 1026

Konstrukční normy: Nevýbušná neelektrická zařízení

ČSN EN 13463-1:2009 Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu – Část 1: Základní metody a požadavky (omezená platnost do 30.4. 2019)

ČSN EN 13463-2:2005 Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu – Část 2: Ochrana závěrem omezujícím průtok „fr“

ČSN EN 13463-3:2005 Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu – Část 3: Ochrana pevným závěrem „d“

ČSN EN 13463-5:2012 Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu – Část 5: Ochrana bezpečnou konstrukcí „c“ (omezená platnost do 30.4. 2019)

ČSN EN 13463-6:2005 Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu – Část 6: Ochrana hlídáním iniciačních zdrojů „b“ (omezená platnost do 30.4. 2019)

ČSN EN 13463-8:2005 Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu – Část 8: Ochrana kapalinovým závěrem „k“ (omezená platnost do 30.4. 2019)

ČSN EN ISO 80079-36:2016 Výbušné atmosféry – Část 36: Neelektrická zařízení pro výbušné atmosféry – Základní metody a požadavky

ČSN EN ISO 80079-37:2016 Výbušné atmosféry – Část 37: Neelektrická zařízení pro výbušné atmosféry – Neelektrické typy ochrany bezpečnou konstrukcí „c“, hlídání iniciačních zdrojů „b“, kapalinový závěr „k“

ČSN EN 1127-1:2012 Výbušná prostředí – Prevence a ochrana proti výbuchu – Část 1: Základní koncepce a metodika

ČSN EN 1127-2:2014 Výbušná prostředí – Prevence a ochrana proti výbuchu – Část 2: Základní koncepce a metodika pro doly

ČSN EN 50303:2001 Zařízení skupiny I, kategorie M1, určená pro použití za přítomnosti methanu a/nebo uhelného prachu

ČSN 33 2030:2004 Elektrostatika – Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny – nahrazena CLC/TS 60079-32-1:2016 Výbušné atmosféry – Část 32-1: Nebezpečí od statické elektřiny – Návod (pouze v anglickém jazyce)

ČSN EN 1710:2008 Zařízení a součásti určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu podzemních dolů (bude nahrazena v roce 2017 ČSN EN ISO/IEC 80079-38 Výbušné atmosféry – Část 38: Zařízení a součásti pro výbušné atmosféry v podzemních dolech)

ČSN EN 14983:2007  Ochrana a prevence proti výbuchu v podzemních dolech – Zařízení a ochranné systémy pro degazaci důlního plynu

ČSN EN 14986:2007 Konstrukce ventilátorů pro práci v prostorech s nebezpečím výbuchu (bude nahrazena v roce 2017 ČSN EN 14986:2017 Konstrukce ventilátorů pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu)

ČSN EN 15198:2007 Metodika hodnocení rizika vznícení pro neelektrická zařízení a součásti určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

Spalovací motory

ČSN EN 1834-1:2001 Pístové spalovací motory – Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení motorů pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu – Část 1: Motory skupiny II pro použití v prostředí s hořlavými plyny a parami

ČSN EN 1834-2:2001 Pístové spalovací motory – Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení motorů pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu – Část 2: Motory skupiny I pro použití v podmínkách práce pod zemí s možným výskytem důlního plynu a/nebo hořlavého prachu

ČSN EN 1834-3:2001 Pístové spalovací motory – Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení motorů pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu – Část 3: Motory skupiny II pro použití v prostředí s hořlavými prachy

Vysokozdvižné vozíky

ČSN EN 1755:2016 Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověřování – Dodatečné požadavky pro provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu

Zařízení benzínových čerpacích stanic

ČSN EN 13012:2013 Benzínové čerpací stanice – Konstrukce a provoz výdejních pistolí

ČSN EN 13617-1:2013 Benzínové čerpací stanice – Část 1: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení měrných čerpadel, výdejních stojanů a dálkových čerpacích jednotek

ČSN EN 13617-2:2013 Benzínové čerpací stanice – Část 2: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení bezpečnostních spojek používaných na měrných čerpadlech a výdejních stojanech

ČSN EN 13617-3:2013 Benzínové čerpací stanice – Část 3: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení odlamovacích armatur

ČSN EN 13617-4:2013 Benzínové čerpací stanice – Část 4: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení otočných čepů používaných na měrných čerpadlech a výdejních pistolích

ČSN EN 13160-1:2017 Systémy zjišťování netěsností – Část 1: Všeobecné zásady

ČSN EN 13160-2:2017 Systémy pro zjišťování netěsností – Část 2: Požadavky a metody pro zkoušení/posuzování tlakových a vakuových systémů

ČSN EN 13160-3:2017 Systémy pro zjišťování netěsností – Část 3: Požadavky a metody zkoušení/posuzování kapalinových systémů pro nádrže

ČSN EN 13160-4:2017 Systémy pro zjišťování netěsností – Část 4: Požadavky a metody zkoušení/posuzování pro systémy zjišťování netěsností založených na senzorech

ČSN EN 13160-5:2017 Systémy pro zjišťování netěsností – Část 5: Požadavky a metody zkoušení/posuzování pro měřicí systémy v nádrži a tlakové potrubní systémy

ČSN EN 13160-6:2017 Systémy pro zjišťování netěsností – Část 6: Snímače v kontrolních sondách

ČSN EN 13160-7:2017 Systémy pro zjišťování netěsností – Část 7: Všeobecné požadavky a zkušební metody na meziprostory, obložení proti únikům a ochranné duplikátorové pláště