Autorizovaná osoba č. 210 , Certifikační orgán č. 3051, Zkušební laboratoř č. 1019, Notifikovaná osoba č. 1026

Konstrukční normy: Ochranné systémy (potlačení výbuchu, odlehčení výbuchu, oddělení výbuchu)

ČSN 38 9683:2007 Návod na inertizaci jako prevenci proti výbuchu

ČSN EN 730-1:2003 Zařízení pro plamenné svařování – bezpečnostní zařízení Část 1: Zahrnující zhášecí vložku

ČSN EN 14373:2006 Systémy pro potlačení výbuchu

ČSN EN 14460:2006 Zařízení odolné výbuchovému tlaku

ČSN EN 14491:2013 Ochranné systémy pro odlehčení výbuchu prachu

ČSN EN 14591-2:2007 Ochrana a prevence proti výbuchu v hlubinných dolech – Ochranné systémy – Část 2: Pasivní vodní korýtkové uzávěry

ČSN EN 14591-4:2007 Ochrana a prevence proti výbuchu v podzemních dolech – Ochranné systémy – Část 4: Automatické hasicí systémy pro razicí stroje (připravuje se)

ČSN EN 14797:2008 Zařízení pro odlehčení výbuchu

ČSN EN 14983: 2007 Ochrana a prevence proti výbuchu v hlubinných dolech – Zařízení a ochranné systémy pro degazaci důlního plynu

ČSN EN 14994:2008 Ochranné systémy pro odlehčení výbuchu plynů

ČSN EN 15089:2009 Systémy pro oddělení výbuchu

ČSN EN 16009:2012 Bezplamenná zařízení pro odlehčení výbuchu

ČSN EN 16020:2012 Protiexplozní komíny

ČSN EN 16447:2015 Zpětné protiexplozní klapky

ČSN EN ISO 16852:2010 Protiexplozní pojistky – Funkční požadavky, zkušební metody a omezení použití

TNI CEN /TR 16793:2016 Aplikační příručka pro použití protiexplozivních pojistek

CEN/TR 16829:2016 Korečkové elevátory – Ochrana a prevence proti požáru a výbuchu – Č8st 1: Prevence a odlehčení výbuchu