Autorizovaná osoba č. 210 , Certifikační orgán č. 3051, Zkušební laboratoř č. 1019, Notifikovaná osoba č. 1026

Aktuální nabídky k prodeji a pronájmu majetku

 

 

FTZÚ nemá dle opatření ministra MPO č. 8/2016 žádný majetek k prodeji ani pronájmu.