Autorizovaná osoba č. 210 , Certifikační orgán č. 3051, Zkušební laboratoř č. 1019, Notifikovaná osoba č. 1026

Seznam poradců a poradních orgánů:

 

 

FTZÚ nemá žádné poradce ani poradní orgány