AO/OS č. 210 , Certifikační orgán č. 3051, Zkušební laboratoř č. 1019, Notifikovaný orgán č. 1026

Detektory (analyzátory) plynu a kyslíkoměry

  • z hlediska vlastní bezpečnosti pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů par a prachů. Certifikace se provádí v celém rozsahu certifikace elektrických zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu
  • z hlediska funkčních vlastností a spolehlivosti jako zařízení, přispívající k ochraně proti výbuchu

Certifikace se provádí pro detektory/ analyzátory hořlavých plynů a to jak pro důlní prostředí s nebezpečím výbuchu metanu, tak pro detektory/ analyzátory hořlavých plynů v chemickém průmyslu včetně odolnosti proti elektromagnetickému rušení.

Certifikace se provádí podle harmonizovaných EN norem a norem IEC resp. podle prEN.

Provádíme rovněž certifikaci detektorů/analyzátorů kyslíku a toxických plynů. Certifikace je prováděna podle harmonizovaných EN norem a norem IEC.

NORMY