AO/OS č. 210 , Certifikační orgán č. 3051, Zkušební laboratoř č. 1019, Notifikovaný orgán č. 1026

Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Neelektrická zařízení jako jsou např. dopravníky, ventilátory, kompresory, výdejní stojany pohonných hmot, vysokozdvižné vozíky, důlní stroje, důlní lokomotivy a pod.
 chráněné typem ochrany:

 • „závěr s omezeným průtokem“ Ex fr
 • „pevný závěr“ Ex d
 • „bezpečná konstrukce“ Ex c
 • „hlídání zdrojů iniciace“ Ex b
 • „kapalinový závěr“ Ex k
 • „závěr s vnitřním přetlakem“ Ex p

 

pro zařízení skupiny I kategorie M1, M2 a skupiny II kategorie 1, 2,a 3 a to jak pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynů a par (G), tak pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachů (D).

 

Certifikace se provádí podle harmonizovaných EN norem resp. podle prEN.

 

Dále provádíme certifikaci:

 • technologických zařízení, míchacích kotlů
 • spalovacích motorů do prostředí s nebezpečím výbuchu plynů par a prachů
 • lakoven a součástí lakoven jako jsou stříkací zařízení, odsávání, míchací stroje
 • sušících kabin a strojů pro úpravu povrchů
 • výdejních stojanů pohonných hmot a komponentů čerpacích stanic
 • potiskovacích strojů s hořlavými barvamiNORMY