AO/OS č. 210 , Certifikační orgán č. 3051, Zkušební laboratoř č. 1019, Notifikovaný orgán č. 1026

Elektrická zařízení z hlediska elektrické bezpečnosti

Certifikaci elektrické bezpečnosti zařízení s napětím do 1000 V provádíme v omezeném rozsahu pro:

  • rozvaděče nízkého napětí
  • čerpadla pro domácnost
  • svítidla
  • elektromotory s vyšším stupněm ochrany IP

Certifikace je prováděna podle harmonizovaných EN norem a norem IEC ke směrnici LVD

 

Certifikace elektrického zařízení, určeného pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu výbušnin

  •  tato certifikace se provádí podle platné národní normy.

NORMY