AO/OS č. 210 , Certifikační orgán č. 3051, Zkušební laboratoř č. 1019, Notifikovaný orgán č. 1026

Výrobky z hlediska statické elektřiny

  • z hlediska nebezpečí vzniku elektrostatického výboje jako zdroje iniciace v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, par, prachů a výbušnin. Jedná se o výrobky jako např. elektrostatické stříkací pistole, oděvy, osobní ochranné pomůcky, obuv, klínové řemeny, nekovová potrubí, kontejnery apod. a , nekovové materiály, používané v prostředí s nebezpečím výbuchu, jako jsou např. filtrační materiály, podlahové materiály, nekovové části strojů apod.
  • z hlediska kompletní ochrany pracovišť/vybavení pracovišť proti škodlivým účinkům elektrostatické elektřiny při výrobě a manipulaci s citlivými elektronickými součástmi a z hlediska nežádoucích účinků elektrostatického výboje na lidský organismus.

Certifikace se provádí podle mezinárodních EN norem, IEC norem a norem ISO.

NORMY