Seznam konstrukčních norem
  • z hlediska vlastní bezpečnosti pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů par a prachů. Certifikace se provádí v celém rozsahu certifikace elektrických zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu
  • z hlediska funkčních vlastností a spolehlivosti jako zařízení, přispívající k ochraně proti výbuchu
Certifikace se provádí pro detektory/ analyzátory hořlavých plynů a to jak pro důlní prostředí s nebezpečím výbuchu metanu, tak pro detektory/ analyzátory hořlavých plynů v chemickém průmyslu včetně odolnosti proti elektromagnetickému rušení. Certifikace se provádí podle harmonizovaných EN norem a norem IEC resp. podle prEN. Provádíme rovněž certifikaci detektorů/analyzátorů kyslíku a toxických plynů. Certifikace je prováděna podle harmonizovaných EN norem a norem IEC. Seznam konstrukčních norem