Autorizovaná osoba č. 210 , Certifikační orgán č. 3051, Zkušební laboratoř č. 1019, Notifikovaná osoba č. 1026

Elektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Seznam konstrukčních norem

 • silnoproudá zařízení (např. elektromotory, svítidla, rozváděče, stykače, elektromagnety apod.)
 • slaboproudá zařízení (např. přístroje měření a regulace, snímače, telekomunikační zařízení, elektronická zařízení apod.)

s typem ochrany:

 • „pevný závěr“ Ex d
 • „zajištěné provedení“ Ex e
 • „zalití zalévací hmotou“ Ex m
 • „závěr s vnitřním přetlakem“ Ex p
 • „pískový závěr“ Ex q
 • „olejový závěr“ Ex o
 • „jiskrová bezpečnost“ Ex i
 • „ochrana typu n“ Ex n
 • „ochrana proti prachu krytem“ Ex t
 • důlní přilbová svítidla.

Pro skupinu I (doly) kategorie M1, M2 a skupinu II ( povrchové) kategorie 1, 2 a 3 a to jak pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynů a par ( G) tak prachů (D).

Certifikace se provádí jak podle platných harmonizovaných evropských EN norem, tak podle norem IEC.
Provádíme rovněž certifikaci

 • bezpečnostních zařízení, souvisejících s ochranou proti výbuchu
 • jiskrově bezpečných systémů skupiny I a II
 • elektrického vybavení strojů, určených do prostředí s nebezpečím výbuchu
 • výdejních stojanů pro kapalné a plynné pohonné hmoty
 • stříkacích pistolí pro nanášení hořlavých nátěrových hmot

Seznam konstrukčních norem