Autorizovaná osoba č. 210 , Certifikační orgán č. 3051, Zkušební laboratoř č. 1019, Notifikovaná osoba č. 1026

Elektromagnetická kompatibilita elektrických zařízení

Seznam konstrukčních norem

Certifikace je prováděna v rozsahu, dohodnutém mezi výrobcem a certifikačním orgánem.

  • elektromagnetické vyzařování elektrických a elektronických zařízení
  • odolnost elektrických a elektronických zařízení proti vnějšímu elektromagnetickému rušení

Zkoušky jsou prováděny podle harmonizovaných EN norem a norem IEC pro směrnici EMC.