Seznam konstrukčních norem

Certifikace autonomních ochranných systémů pro

  • odlehčení výbuchu prachu a plynů, jako např. průtržné membrány, odlehčovací ventily, odlehčovací panely apod.
  • potlačení výbuchu prachu, jako jsou například rychlé hasící systémy pro potlačení výbuchu v jeho počáteční fázi
  • oddělení výbuchu, jako jsou například protiexplozivní pojistky (koncové, potrubní, deflagrační, detonační) pro oddělení výbuchu plynů a par, rotační podavače, rychlouzavírací ventily, rychlé hasící potrubní bariéry apod.
  • nádoby, odolné výbuchovému tlaku a odolné výbuchovému rázu

Certifikace je prováděna podle harmonizovaných EN norem resp. podle prEN. Do doby, než budou normy prEN přijaty jako harmonizované je možné certifikaci provést i podle jiných národních a uznávaných norem.
Certifikace neelektrických zařízení, jejichž součástí je i ochranný systém, jako např. sila, mlýny, filtrační jednotky apod.
Certifikace ochranného systému je prováděna jako součást certifikace neelektrického zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu.

Seznam konstrukčních norem