Autorizovaná osoba č. 210 , Certifikační orgán č. 3051, Zkušební laboratoř č. 1019, Notifikovaná osoba č. 1026

Zkoušení

Zkušební laboratoře jsou schopny provádět všechny zkoušky, potřebné pro účely certifikace podle norem, harmonizovaných ke směrnici 2014/34/EU. Pouze ve výjimečných případech jsou zkoušky zajišťovány externě a to případ od případu při zachování principů, požadovaných normou IEC EN 17025 pro hodnocení způsobilosti zkušebních laboratoří.

Jsou to především: 

 • zkoušky elektrických a neelektrických zařízení ve výbušné atmosféře
 • zkoušky ochranných systémů pro potlačení, oddělení a odlehčení výbuchu
 • oteplovací zkoušky elektrických zařízení s měřením teplot kontaktní metodou a bezkontaktní IR metodou při předepsaných zatěžovacích parametrech
 • měření průběhů rychlých výbuchových tlaku plynů par a prachů se vzduchem  uvnitř zařízení a při funkčních zkouškách ochranných systémů a to i za zvýšeného počátečního tlaku
 • elektrické zkoušky a měření napětí, proudů, výkonu, unikajících proudů, elektrických odporů, elektrické pevnosti a odolnosti
 • zkoušky analyzátorů a detektorů plynů
 • zkoušky povrchových a průchozích odporů nekovových materiálů a zkoušky nabíjení elektrostatickým nábojem
 • měření velmi vysokých odporů a velmi malých odporů
 • zkoušky hořlavosti
 • zkoušky za abnormálních podmínek (teplota, vlhkost), klimatické zkoušky
 • měření rozměrů spár
 • zkoušky elektromagnetického vyzařování
 • zkoušky elektromagnetické odolnosti

Speciální zkoušky:

 • odolnosti tlakových láhví proti plamenům
 • odolnosti automobilových nádrží LPG a CNG
 • odlehčovacích ventilů výbuchu v klikových skříních spalovacích motorů
 • zjišťování rychlých kinetických dějů pomocí velmi rychlé kamery
 • stanovení koncentrace prachu ve vzduchotechnických rozvodech
 • zkoušky dle požadavků zákazníka v závislosti na technických možnostech laboratoře.