Autorizovaná osoba č. 210 , Certifikační orgán č. 3051, Zkušební laboratoř č. 1019, Notifikovaná osoba č. 1026

Historie

Historie:

 • 1928 První písemné doklady o zkoušení důlních zařízení v České republice v Ostravě
 • 1952 Vznik zkušebny nevýbušných zařízení jako součást Vědeckovýzkumného uhelného ústavu v Ostravě – Radvanicích
 • 1968 Vznik státní zkušebny pro zkoušení výrobku do prostředí s nebezpečím výbuchu
 • 1991 Oddělení zkušebny nevýbušných zařízení a ochranných systémů od Vědeckovýzkumného uhelného ústavu (VVUÚ) a vznik samostatného státního podniku Fyzikálně technického zkušebního ústavu (FTZÚ) se sídlem v Ostravě – Radvanicích
 • 1997 Získání statutu autorizované osoby AO 210 podle zákona o prokazování shody č. 22/1997 Sb.
 • 2001 Získání statutu notifikované osoby NB 1026 pro směrnici 94/9/EC (ATEX )
 • 2004 Členství v mezinárodním certifikačním systému IECEx Scheme
 • 2006 Schválený certifikační orgán ExCB a zkušební laboratoř ExTL v mezinárodním certifikačním systému IECEx Scheme

Kdo jsme:

 • Samostatný, komerčně zcela nezávislý institut poskytující služby v oblasti zařízení a ochranných systémů do prostředí s nebezpečím výbuchu.
 • Jsme vlastněni státem. Nejsme dotováni ze státního rozpočtu a  pracujeme na principu neziskové organizace, kdy se veškerý zisk reinvestuje zpět do firmy.

 Čím se lišíme od jiných firem :

 • Nejsme přímo ani nepřímo napojeni na firmy, zabývající se výrobou, konstrukcí, provozováním, údržbou nebo prodejem zařízení a ochranných systémů do prostředí s nebezpečím výbuchu.
 • Nejsme zainteresováni na žádných komerčních zájmech výrobců ani provozovatelů a proto může být naše činnost objektivní a nezávislá.
 • Díky dobrému profesnímu obsazení a kvalitnímu technickému vybavení jsme schopni zajišťovat nabízené služby vlastními silami a jiných subdodavatelů využíváme pouze výjimečně.
 • Naší prioritou není vytváření zisku, ale poskytování důvěryhodných služeb.
 • Jediná instituce v ČR autorizovaná pro zkoušení a certifikaci zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu podle nařízení vlády č. 116/2016 Sb.  a notifikovaná pro směrnici 2014/34/EU (ATEX 95)