AO/OS č. 210 , Certifikační orgán č. 3051, Zkušební laboratoř č. 1019, Notifikovaný orgán č. 1026

FTZU, s.p.

Váš partner v oblasti, zkoušení, certifikace a inspekcí zařízení
a ochranných systémů určených do prostředí s nebezpečím výbuchu.

ATEX 100(95), ATEX 137
Směrnice 94/9/EC, 1999/92/EC
Nařízení vlády č. 23/2003, 406/2004

Tel: +420 595 223 111
Fax:+420 596 232 672
E-mail: ftzu@ftzu.cz
Web: www.ftzu.cz