AO/OS č. 210 , Certifikační orgán č. 3051, Zkušební laboratoř č. 1019, Notifikovaný orgán č. 1026

Životopis Ing. Jaromír Hrubý

Ing. Jaromír Hrubý se narodil 6. 10. 1954 v Opavě, je ženatý, má tři děti. Po absolvování SPŠ elektrotechnické v Ostravě -Vítkovicích pokračoval ve studiu na VŠD v Žilině obor energetika a elektrická trakce v dopravě, kde v roce 1978 promoval. Po ukončení studií nastoupil do Vědeckovýzkumného uhelného ústavu  v Ostravě – Radvanicích, kde pracoval  jako odborný pracovník v odboru zkušebny elektrických zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu. Po vzniku Fyzikálně technického zkušebního ústavu, s.p. v roce 1991 pokračoval ve stejné pozici až do roku 1992. Od roku 1992 působí ve funkci ředitele.

Zavřít životopis