AO/OS č. 210 , Certifikační orgán č. 3051, Zkušební laboratoř č. 1019, Notifikovaný orgán č. 1026

Životopis Ing. Jan Pohludka

Ing. Jan Pohludka se narodil 24. 12. 1956 v Hnojníku, je ženatý, má jedno dítě. Po absolvování SPŠ elektrotechnické ve Frenštátě pod Radhoštěm pokračoval ve studiu na VUT v Brně obor silnoproudá elektrotechnika, kde v roce 1980 promoval. Po ukončení studií nastoupil do Tatry Kopřivnice a po vojenské základní službě do Vědeckovýzkumného uhelného ústavu  v Ostravě – Radvanicích, kde pracoval jako odborný pracovník v odboru tvorby technických norem pro elektrická zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu. Po vzniku Fyzikálně technického zkušebního ústavu, s.p. v roce 1991 přestoupil na FTZÚ, kde pokračoval na různých pozicích (vedoucí normalizačního střediska, odborný znalec, manažer jakosti) dosud. Od roku 2010 působí zároveň ve funkci zástupce ředitele.

Zavřít životopis