Archivace dokumentů

Naše společnost nabízí archivaci technické dokumentace v souladu s § 10 Nařízení vlády č. 116/2016 Sb. následovně:

Archivace dokumentace certifikace

Jak postupovat pro uložení Vaší dokumentace

Dokumentace bude archivována po dobu 10 let od jejího předání oznámenému subjektu. Před uplynutí doby je nutné písemně informovat, zda budete chtít archivaci prodloužit, dokumentaci vrátit zpět nebo skartovat.

Kontaktujte nás

Ing. Jana Bobková

Certifikace

Elektrická zařízení
Neelektrická zařízení
Ostatní typy zařízení
Ochranné systémy
Kvalita QAR/QAN

Naše služby

Certifikace
Ukládání dokumentace
Zkoušky

Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p.

IČ: 00577880 / DIČ: CZ00577880

Adresáře
Info

Pikartská 1337/7, 716 00,

Ostrava – Radvanice

+420 595 223 111
ftzu@ftzu.cz