Autorizovaná osoba č. 210 , Certifikační orgán č. 3051, Zkušební laboratoř č. 1019, Oznámený subjekt č. 1026

Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p.

Váš partner v oblasti, zkoušení, certifikace, inspekcí zařízení a ochranných systémů určených do prostředí s nebezpečím výbuchu.

ATEX 95, ATEX 137
Směrnice 2014/34/EU, 1999/92/EC
Nařízení vlády č. 116/2016 Sb., 406/2004 Sb.

 

Nabídka práce

 

Tel: +420 595 223 111
+420 596 232 715
GSM: +420 604 203 525
+420 737 249 459
Fax: +420 596 232 672
e-mail: ftzu@ftzu.cz
web: www.ftzu.cz
IČO: 00577880
DIČ: CZ00577880