Autorizovaná osoba č. 210 , Certifikační orgán č. 3051, Zkušební laboratoř č. 1019, Oznámený subjekt č. 1026

Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p.

Váš partner v oblasti, zkoušení, certifikace, inspekcí zařízení a ochranných systémů určených do prostředí s nebezpečím výbuchu.

ATEX 95, ATEX 137
Směrnice 2014/34/EU, 1999/92/EC
Nařízení vlády č. 116/2016 Sb., 406/2004 Sb.

Nabídka práce

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – PEVNÉ TELEFONNÍ LINKY JIŽ V PROVOZU

PŘÍMÉ LINKY
Jan Pohludka, zástupce ředitele, manager jakosti, konzultant
Tel: 595 223 149    GSM: 603 552 408

Martin Zámrský, zástupce ředitele
Tel: 595 223 137    GSM: 603 552 410

Lukáš Martinák, vedoucí certifikačního oddělení
Tel: 595 223 121    GSM: 603 552 407

Tomáš Štula, vedoucí zkušebních laboratoří
Tel: 595 223 143    GSM: 603 552 409

SPOJOVATELKA

Tel: +420 595 223 111    V PROVOZU
GSM: +420 604 203 525
+420 737 249 459
e-mail: ftzu@ftzu.cz
web: www.ftzu.cz
IČO: 00577880
DIČ: CZ00577880