O nás

Jsme experti na certifikaci zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu

Jsme jediná organizace v České republice, která je podle směrnice 2014/34/EU (ATEX) určena pro zkoušení a certifikaci zařízení a ochranných systémů určených do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Certifikace zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu
Zkoušení a certifikace zařízení a ochranných systémů

Proč si nás vybrat

 • Nejsme přímo ani nepřímo napojeni na firmy, zabývající se výrobou, konstrukcí, provozováním, údržbou nebo prodejem zařízení a ochranných systémů do prostředí s nebezpečím výbuchu.

 • Nejsme zainteresováni na žádných komerčních zájmech výrobců ani provozovatelů a proto může být naše činnost objektivní a nezávislá.

 • Díky dobrému profesnímu obsazení a kvalitnímu technickému vybavení jsme schopni zajišťovat nabízené služby vlastními silami a jiných subdodavatelů využíváme pouze výjimečně.

 • Naší prioritou není vytváření zisku, ale poskytování důvěryhodných služeb.

Historie firmy

Historie firmy

Máme akreditace
a autorizace

Národní:

 • Zařízení a ochranné systémy určené do prostředí s nebezpečím výbuchu podle NV č. 116/2016 Sb. (směrnice 2014/34/EU). Autorizace platí pro všechny moduly prokazování shody. Elektrická zařízení nízkého napětí podle NV č. 118/2016 Sb. (směrnice 2014/35/EU)

 • Vybrané stavební výrobky podle NV č. 163/2002 Sb.

Mezinárodní:

 • Notifikovaná osoba NB 1026 pro zařízení a ochranné systémy určené do prostředí s nebezpečím výbuchu pro směrnici 2014/34/EU. Jsme notifikování pro všechny moduly prokazování shody.

 • Člen mezinárodního systému IECEx

 • Schválený certifikační orgán ExCB a zkušební laboratoř ExTL v mezinárodním certifikačním systému IECEx Scheme

Akreditace:

Akreditovaný certifikační
orgán č. 3051

 • elektrická a neelektrická zařízení a ochranné systémy do prostředí s nebezpečím výbuchu

 • ověřování systému řízení jakosti u výrobců zařízení a ochranných systémů do prostředí s nebezpečím výbuchu

 • elektrické rozvaděče nízkého napětí a čerpadla pro domácnost

 • zařízení pro nanášení nátěrových hmot

 • hodnocení opatření proti účinkům elektrostatického výboje
 • elektrické vybavení strojů pro prostředí s nebezpečím výbuchu

 • analyzátory hořlavých a toxických plynů a kyslíku

 • elektromagnetická kompatibilita

Akreditované zkušební
laboratoře č. 1019

 • elektrická a neelektrická zařízení a ochranné systémy pro prostory s nebezpečím výbuchu

 • elektrická zařízení nízkého napětí

 • analyzátory hořlavých a toxických plynů a kyslíku

 • elektrostatické vlastnosti materiálů

 • vlastnosti materiálu z hlediska mechanických jisker

 • elektromagnetická kompatibilita

 • fyzikální vlastnosti hořlavých plynů a par

 • speciální zkoušky odolnosti automobilových nádrží proti hoření

 • požární odolnost ventilů

Další způsobilosti:

 • Člen certifikační společnosti CQS a IQNet pro certifikaci systémů jakosti

 • Odborné pracoviště pověřené Českým Báňským Úřadem pro vydávání odborných posudků ve vztahu k výbuchu č. oprávnění 1355/95/Fe/Če.

 • Ústav kvalifikovaný pro soudně znaleckou činnost v oblasti bezpečnosti v prostředí s nebezpečím výbuchu pověřený Ministerstvem spravedlnosti.

Kontaktujte nás

Ing. Martin Zámrský

ředitel

Ing. Lukáš Martinák

vedoucí certifikačního orgánu

Ing. Tomáš Štula, Ph. D.

vedoucí zkušebních laboratoří

Certifikace

Elektrická zařízení
Neelektrická zařízení
Ostatní typy zařízení
Ochranné systémy
Kvalita QAR/QAN

Naše služby

Certifikace
Ukládání dokumentace
Zkoušky

Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p.

IČ: 00577880 / DIČ: CZ00577880

Adresáře
Info

Pikartská 1337/7, 716 00,

Ostrava – Radvanice

+420 595 223 111
ftzu@ftzu.cz