Zkušební laboratoře

Provádíme všechny zkoušky potřebné pro účely certifikace podle norem harmonizovaných ke směrnici 2014/34/EU.

Zkoušky za abnormálních podmínek a klimatické zkoušky

Naše laboratoře nabízejí následující zkoušky:

 • zkoušky elektrických a neelektrických zařízení ve výbušné atmosféře

 • zkoušky ochranných systémů pro potlačení, oddělení a odlehčení výbuchu

 • oteplovací zkoušky elektrických zařízení s měřením teplot kontaktní metodou a bezkontaktní IR metodou při předepsaných zatěžovacích parametrech

 • měření průběhů rychlých výbuchových tlaků plynů par a prachů se vzduchem uvnitř zařízení a při funkčních zkouškách ochranných systémů a to i za zvýšeného počátečního tlaku

 • elektrické zkoušky a měření napětí, proudů, výkonu, unikajících proudů, elektrických odporů, elektrické pevnosti a odolnosti

 • zkoušky analyzátorů a detektorů plynů

 • zkoušky povrchových a průchozích odporů nekovových materiálů a zkoušky nabíjení elektrostatickým nábojem

 • měření velmi vysokých odporů a velmi malých odporů

 • zkoušky hořlavosti

 • zkoušky za abnormálních podmínek (teplota, vlhkost), klimatické zkoušky

 • měření rozměrů spár

 • zkoušky elektromagnetického vyzařování

 • zkoušky elektromagnetické odolnosti

Nabízíme také speciální zkoušky:

 • odolnosti tlakových láhví proti plamenům

 • odolnosti automobilových nádrží LPG a CNG

 • odlehčovacích ventilů výbuchu v klikových skříních spalovacích motorů

 • požární odolnosti ventilů podle norem ISO a API

 • zjišťování rychlých kinetických dějů pomocí velmi rychlé kamery

 • měření koncentrace hořlavých plynů a par v technologiích

 • zkoušky dle požadavků zákazníka v závislosti na technických možnostech laboratoře.

Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace

Ukázka našich laboratoří

Zkoušky potřebné pro účely certifikace
Měření průběhů rychlých výbuchových tlaku plynů par a prachů se vzduchem uvnitř zařízení a při funkčních zkouškách ochranných systémů a to i za zvýšeného počátečního tlaku
Měření průběhů rychlých výbuchových tlaku plynů par a prachů se vzduchem uvnitř zařízení a při funkčních zkouškách ochranných systémů a to i za zvýšeného počátečního tlaku

Proč zkoušet na FTZÚ?

 • Jistota nezávislého ověření – zvýšení důvěryhodnosti vůči obchodním partnerům

 • Využití nejmodernějšího zkušebního vybavení

 • Profesionalita personálu

 • Mezinárodně uznávané výsledky zkoušek.

Co od nás získáte?

 • Odzkoušení výrobku

 • Informování o stavu testování

 • Certifikaci vašeho výrobku

Kontaktujte nás

Ing. Tomáš Štula, Ph. D.

vedoucí zkušebních laboratoří

Ing. Petr Zapletal

zástupce vedoucího zkušební laboratoře

Certifikace

Elektrická zařízení
Neelektrická zařízení
Ostatní typy zařízení
Ochranné systémy
Kvalita QAR/QAN

Naše služby

Certifikace
Ukládání dokumentace
Zkoušky

Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p.

IČ: 00577880 / DIČ: CZ00577880

Adresáře
Info

Pikartská 1337/7, 716 00,

Ostrava – Radvanice

+420 595 223 111
ftzu@ftzu.cz