Autorizovaná osoba č. 210 , Certifikační orgán č. 3051, Zkušební laboratoř č. 1019, Notifikovaná osoba č. 1026

Instalační normy nevýbušných elektrických zařízení

ČSN EN 60079-10-1:2016 Výbušné atmosféry – Část 10-1: Určování nebezpečných

prostorů – Výbušné plynné atmosféry

ČSN EN 60079-10-2:2015 Výbušné atmosféry – Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů – Výbušné atmosféry s hořlavým prachem

ČSN EN 60079-14:20014 Výbušné atmosféry – Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací

ČSN EN 60079-17:2014 Výbušné atmosféry – Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací

ČSN EN 60079-19:2011 Výbušné atmosféry – Část 19: Opravy, generální prohlídky a renovování zařízení

ČSN 332340:2010 Elektrická zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu nebo požáru výbušnin

ČSN EN 60079-30-1:2007 Výbušné atmosféry – Část 30-1: Elektrické odporové doprovodné ohřevy – Všeobecné a zkušební požadavky

ČSN EN 60079-30-2:2007 Výbušné atmosféry – Část 30-2: Elektrické odporové doprovodné ohřevy – Návod pro navrhování, instalaci a údržbu

ČSN EN 50628:2016 Zřizování elektrických instalací v hlubinných dolech