Autorizovaná osoba č. 210 , Certifikační orgán č. 3051, Zkušební laboratoř č. 1019, Notifikovaná osoba č. 1026

Inspekce a další aktivity

Služby poskytované akreditovaným inspekčním orgánem

  • nezávislé inspekce instalací elektrických a neelektrických zařízení a ochranných systémů v prostředí s nebezpečím výbuchu podle NV č. 406/2004 Sb. (ATEX 137)
  • nezávislé prověřování způsobilosti firem, provádějících opravy nevýbušných zařízení
  • posouzení úrovní EMC v provozech

Odborné služby FTZÚ

  • stanovování prostředí s nebezpečím výbuchu a vnějších vlivů prostředí
  • konzultace a odborná pomoc pro komplexní zajištění instalací proti výbuchu
  • provádění školení pracovníků, zabývajících se konstrukcí, instalací a provozováním zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu
  • konzultace a odborná pomoc při aplikování legislativních požadavků na prokazování shody podle NV č. 116/2016 Sb. (ATEX 95)
  • konzultace a odborná pomoc při aplikování legislativních požadavků podle NV 406/2004 Sb. (ATEX 137)
  • konzultace při výkladech konstrukčních a instalačních technických norem a předpisů pro zařízení a ochranné systémy do prostředí s nebezpečím výbuchu
  • tvorba technických norem a předpisů do prostředí s nebezpečím výbuchu (ČSN, CEN, CENELEC, IEC) a zastupování ČR v mezinárodních normalizačních systémech