Nemám
zkušenost
s certifikací

Co byste měli vědět,
než kontaktujete FTZÚ…

Certifikace zařízení a ochranných systémů
určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu:

 • Skupinu a kategorii zařízení. Všechny kategorie a skupiny zařízení jsou uvedeny v tabulce níže.

 • Normy, podle kterých je produkt navržen Seznam norem

 • Pro elektrická a neelektrická zařízení typ ochrany. Elektrická a neelektrická zařízení musí splňovat základní normu ČSN EN IEC 60079-0 a jednu nebo více norem, které tuto normu doplňují nebo modifikují. Přehled typů ochran a příslušných norem je uveden níže.

 • Mám zájem získat typový nebo kusový certifikát. Je nutné se zabývat systémem kvality QAN (pro ATEX) případně QAR (pro IECEx) vpřípadě typové certifikace.

 • Mám zájem výrobek nabízet v rámci EU, nebo mimo EU.

 • Pokud nemáte dostatek informací o produktu, nebo pokud si s něčím nevíte rady, kontaktujte nás. Kontakt

ČSN EN IEC 60079-0 Směrnice 2014/34/EU EN 60079-10-*
EPL Skupina Skupina zařízení Kategorie zařízení Zóny
Ma I I M1 NA
Mb M2
Ga II II 1G 0
Gb 2G 1
Gc 3G 2
Da III 1D 20
Db 2D 21
Dc 3D 22
Poster ATEX Coding – Neelektrická zařízení
Poster ATEX Coding – Elektrická zařízení

Normu ČSN EN IEC 60079-0 doplňují nebo modifikují následující normy a technické specifikace:

 • IEC 60079-1: Plyn – Pevný závěr „d“

 • IEC 60079-2: Plyn a prach – Závěr s vnitřním přetlakem „p“

 • IEC 60079-5: Plyn – Pískový závěr „q“;

 • IEC 60079-6: Plyn – Kapalinový „o“

 • IEC 60079-7: Plyn – Zajištěné provedení „e“

 • IEC 60079-11: Plyn a prach – Jiskrová bezpečnost „i“

 • IEC 60079-13: Plyn a prach – Zařízení chráněná místností s vnitřním přetlakem „p“ a místností s nuceným větráním „v“

 • IEC 60079-15: Plyn – Typ ochrany „n“

 • IEC 60079-18: Plyn a prach – Zalití zalévací hmotou „m“

 • IEC 60079-25: Plyn a prach – Jiskrově bezpečné elektrické systémy

 • IEC 60079-26: Plyn – Zařízení s úrovní ochrany (EPL) Ga

 • IEC 60079-28: Plyn a prach – Ochrana zařízení a přenosových systémů používajících optické záření

 • IEC 60079-29-1: Detektory plynů – Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů

 • IEC 60079-29-4: Detektory plynů – Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů s otevřenou cestou

 • IEC/IEEE 60079-30-1: Plyn a prach – Elektrické odporové doprovodné ohřevy – Obecné a zkušební požadavky

 • IEC 60079-31: Prach – Ochrana krytem „t“

 • IEC 60079-33: Plyn a prach – Zvláštní ochrana „s“

 • IEC 60079-35-1: Přilbová svítidla pro plynující doly – Všeobecné požadavky – Konstrukce a zkoušení ve vztahu k nebezpečí výbuchu

 • IEC TS 60079-39: Plyn – Jiskrově bezpečné systémy s elektronicky omezenou dobou trvání jiskry

 • IEC TS 60079-40: Plyn – Požadavky pro procesní těsnění mezi hořlavou kapalinou v procesu a elektrickými systémy

 • ISO 80079-36: Plyn a prach – Neelektrická zařízení pro výbušné atmosféry – Základní metody a požadavky

Proč služby od FTZÚ?

 • Jistota nezávislého ověření – zvýšení důvěryhodnosti vůči obchodním partnerům

 • Využití nejmodernějšího zkušebního vybavení

 • Odborné zkušenosti státem pověřeného koordinátora autorizovaných osob pro oblast EMC

 • Profesionalita personálu

 • Mezinárodně uznávané výsledky zkoušek.

Co od nás získáte?

 • Odzkoušení výrobku

 • Informování o stavu testování

 • Certifikaci vašeho výrobku

Kontaktujte nás

Ing. Martin Zámrský

ředitel

Ing. Lukáš Martinák

vedoucí certifikačního orgánu

Certifikace

Elektrická zařízení
Neelektrická zařízení
Ostatní typy zařízení
Ochranné systémy
Kvalita QAR/QAN

Naše služby

Certifikace
Ukládání dokumentace
Zkoušky

Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p.

IČ: 00577880 / DIČ: CZ00577880

Adresáře
Info

Pikartská 1337/7, 716 00,

Ostrava – Radvanice

+420 595 223 111
ftzu@ftzu.cz