Elektrická
zařízení

Elektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu – ATEX IECEx a Elektrická bezpečnost

 1. Nebezpečí výbuchu

 • silnoproudá zařízení (např. elektromotory, svítidla, rozváděče, stykače, elektromagnety apod.)

 • slaboproudá zařízení (např. přístroje měření a regulace, snímače, telekomunikační zařízení, elektronická zařízení apod.)

S typem ochrany

 • „pevný závěr“ Ex d

 • „zajištěné provedení“ Ex e

 • „zalití zalévací hmotou“ Ex m

 • „závěr s vnitřním přetlakem“ Ex p

 • „pískový závěr“ Ex q

 • olejový závěr“ Ex o

 • „jiskrová bezpečnost“ Ex i

 • „ochrana typu n“ Ex n

 • „ochrana proti prachu krytem“ Ex t

 • důlní přilbová svítidla

 • zařízení s optickým vyzařováním Ex op is

Certifikace se provádí jak podle platných harmonizovaných evropských EN norem, tak podle norem IEC.

Provádíme rovněž certifikaci

 • bezpečnostních zařízení, souvisejících s ochranou proti výbuchu

 • jiskrově bezpečných systémů skupiny I a II

 • elektrického vybavení strojů, určených do prostředí s nebezpečím výbuchu

 • výdejních stojanů pro kapalné a plynné pohonné hmoty

 • stříkací kabiny pro nanášení hořlavých nátěrových hmot

 1. Elektrická bezpečnost

Certifikaci elektrické bezpečnosti zařízení s napětím do 1 000 V provádíme v omezeném rozsahu pro:

 • rozvaděče nízkého napětí

 • čerpadla pro domácnost

 • svítidla

 • elektromotory s vyšším stupněm ochrany IP

Certifikace je prováděna podle harmonizovaných EN norem a norem IEC ke směrnici LVD. Certifikace elektrického zařízení, určeného pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu výbušnin

 • tato certifikace se provádí podle platné národní normy ČSN 332340.

Formuláře ke stažení:

ATEX_Prihlaska.doc
IECEx_Application_Form.doc

Nemáte zkušenosti s procesem certifikace?

Nevadí, pokusíme se Vám pomoci.

Jak postupovat – nemám zkušenosti

Proč certifikace od FTZÚ?

 • Jistota nezávislého ověření – zvýšení důvěryhodnosti vůči obchodním partnerům

 • Využití nejmodernějšího zkušebního vybavení

 • Profesionalita personálu

 • Mezinárodně uznávané výsledky zkoušek.

Co od nás získáte?

 • Odzkoušení výrobku

 • Informování o stavu testování

 • Certifikaci vašeho výrobku

Kontaktujte nás

Ing. Martin Zámrský

ředitel

Ing. Lukáš Martinák

vedoucí certifikačního orgánu

Naše služby

Certifikace
Ukládání dokumentace
Zkoušky

Certifikace

Elektrická zařízení
Neelektrická zařízení
Ostatní typy zařízení
Ochranné systémy
Kvalita QAR/QAN

Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p.

IČ: 00577880 / DIČ: CZ00577880

Adresáře
Info

Pikartská 1337/7, 716 00,

Ostrava – Radvanice

+420 595 223 111
ftzu@ftzu.cz