Seznam konstrukčních norem Certifikaci elektrické bezpečnosti zařízení s napětím do 1 000 V provádíme v omezeném rozsahu pro:
  • rozvaděče nízkého napětí
  • čerpadla pro domácnost
  • svítidla
  • elektromotory s vyšším stupněm ochrany IP
Certifikace je prováděna podle harmonizovaných EN norem a norem IEC ke směrnici LVD   Certifikace elektrického zařízení, určeného pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu výbušnin
  •  tato certifikace se provádí podle platné národní normy.
Seznam konstrukčních norem