Ostatní

Certifikace pro detektory plynu a kyslíkoměry, elektromagnetická kompatibilita a výrobky z hlediska statické elektřiny

 1. Detektory (analyzátory) plynu a kyslíkoměry

 • z hlediska vlastní bezpečnosti pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů par a prachů. Certifikace se provádí v celém rozsahu certifikace elektrických zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu

 • z hlediska funkčních vlastností a spolehlivosti jako zařízení, přispívající k ochraně proti výbuchu

Certifikace se provádí pro detektory/ analyzátory hořlavých plynů a to jak pro důlní prostředí s nebezpečím výbuchu metanu, tak pro detektory/ analyzátory hořlavých plynů v chemickém průmyslu včetně odolnosti proti elektromagnetickému rušení. Certifikace se provádí podle harmonizovaných EN norem a norem IEC resp. podle prEN. Provádíme rovněž certifikaci detektorů/analyzátorů kyslíku a toxických plynů. Certifikace je prováděna podle harmonizovaných EN norem a norem IEC.

 1. Elektromagnetická kompatibilita elektrických zařízení

Certifikace je prováděna v rozsahu, dohodnutém mezi výrobcem a certifikačním orgánem.

 • elektromagnetické vyzařování elektrických a elektronických zařízení

 • odolnost elektrických a elektronických zařízení proti vnějšímu elektromagnetickému rušení

Zkoušky jsou prováděny podle harmonizovaných EN norem a norem IEC pro směrnici EMC.

 1. Výrobky z hlediska statické elektřiny

 • z hlediska nebezpečí vzniku elektrostatického výboje jako zdroje iniciace v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, par, prachů a výbušnin. Jedná se o výrobky, jako např. elektrostatické stříkací pistole, oděvy, osobní ochranné pomůcky, obuv, klínové řemeny, nekovová potrubí, kontejnery apod., a nekovové materiály, používané v prostředí s nebezpečím výbuchu, jako jsou např. filtrační materiály, podlahové materiály, nekovové části strojů apod.

 • z hlediska kompletní ochrany pracovišť/vybavení pracovišť proti škodlivým účinkům elektrostatické elektřiny při výrobě a manipulaci s citlivými elektronickými součástmi a z hlediska nežádoucích účinků elektrostatického výboje na lidský organismus.

Certifikace se provádí podle mezinárodních EN norem, IEC norem a norem ISO.

Formuláře ke stažení:

ATEX_Prihlaska.doc
IECEx_Application_Form.doc

Nemáte zkušenosti s procesem certifikace?

Nevadí, pokusíme se Vám pomoci.

Jak postupovat – nemám zkušenosti

Proč certifikace od FTZÚ?

 • Jistota nezávislého ověření – zvýšení důvěryhodnosti vůči obchodním partnerům

 • Využití nejmodernějšího zkušebního vybavení

 • Profesionalita personálu

 • Mezinárodně uznávané výsledky zkoušek.

Co od nás získáte?

 • Odzkoušení výrobku

 • Informování o stavu testování

 • Certifikaci vašeho výrobku

Kontaktujte nás

Ing. Martin Zámrský

ředitel

Ing. Lukáš Martinák

vedoucí certifikačního orgánu

Certifikace

Elektrická zařízení
Neelektrická zařízení
Ostatní typy zařízení
Ochranné systémy
Kvalita QAR/QAN

Naše služby

Certifikace
Ukládání dokumentace
Zkoušky

Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p.

IČ: 00577880 / DIČ: CZ00577880

Adresáře
Info

Pikartská 1337/7, 716 00,

Ostrava – Radvanice

+420 595 223 111
ftzu@ftzu.cz